Home Page Image
 


Contact

Voorzitter van de federatie:


Secretaris van de federatie:
Dhr. Toon van der Ven

Postadres Federatie:
VTV Pastoor Barten
t.a.v.Federatie van volkstuinverenigingen
Herven 70
5232 NJ ’s-Hertogenbosch

email toonvanderven@kpnmail.nl