Home Page Image
 


Doelstelling Federatie en samenstelling

De Federatie van Volks- en amateur-tuinverenigingen
’s-Hertogenbosch vervult de rol van gesprekspartner tussen de
volks- en amateur-tuinverenigingen, de gemeente en andere overheidsinstanties.

De leden van de federatie worden gevormd door minimaal één afgevaardigd bestuurslid per aangesloten vereniging. Hieruit wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen.